Přeskočit na obsah

Historie

Historie zápasu v Hradci Králové je pevně spjata s věrným představitelem tohoto sportu, panem Františkem Maňáskem, který po získaných zkušenostech v ostatních oddílech  (Motorlet Jinonice, Slavoj Praha 7) založil v Hradci Králové při tělovýchovné jednotě Dynamo Hradec Králové první zápasnický oddíl. A i do současnosti provází všechna úspěšná i méně úspěšná období oddílu.

1961 – 1981 TJ Dynamo HK

1981 – 1989 TJ Rudá Hvězda HK

1989 – nyní    TJ Sokol HK

ZÁPAS

Zápas je jedním z nejstarších (cca. 2700 př.n.l.) sportovních odvětví vůbec. Součástí starověkých Olympiád byl zápas (palé) od 18. Olympiády tj. od roku 708 př. n. l.

Ve středověku se zápas stal rovněž součástí vojenského výcviku a byl velmi oblíben zejména mezi šlechtou.

Současnou podobu dostal zápas ve Francii koncem 19. století. V roce 1893 vytvořili Francouzi Doublier, Christol a Rigal první ucelená pravidla a zápas nazvali s odkazem na zápas provozovaný v antickém Řecku a Římě zápasem řecko-římským. Zápas byl do programu novodobých Olympijských her zařazen již na první Olympiádě v roce 1896. Tehdy šlo o řecko-římský styl a zápasilo se pouze v jedné váhové kategorii. Volný styl přibyl do programu v roce 1904 na Olympiádě v Sant Louis ve Spojených státech. V letech 1912 a 1916 na Olympiádě chyběl a znovu byl zařazen v roce 1920, tentokrát již na trvalo. Ženy mohou zápasit na Olympijských hrách od roku 2004.

Zápas v českých zemích má letitou tradici. Za prvního novodobého průkopníka zápasu v českých zemích lze považovat Adolfa Hájka. Ten se o zápase zmiňuje ve svém deníku, který se zachoval do dnešních časů, a to záznamem z 23. ledna 1847. Velkým propagátorem zápasu byl také Miroslav Tyrš, i když nedlouho po jeho smrti přišel u Sokolů zápas v nemilost a vyvíjel se společně se vzpíráním, izolovaně. Za zrod organizovaného zápasu v českých zemích je obecně považován rok 1895, kdy Fridolín Hoyer s Josefem Balejem založili Klub atletů Žižkov, první klub zaměřený na těžkou atletiku.

V roce 1922 se ČSTA stává členem Mezinárodní amatérské federace zápasu (IAWF). Vrcholem jeho činnosti bylo v roce 1931 uspořádání Mistrovství Evropy v zápase řecko-římském.

Světově významný zápasník Gustav Frištenský byl legendou zápasnického sportu a jeho příjmení ve významu: „Silný jako Frištenský“ zlidovělo. Během více než dvou tisíc amatérských zápasů nebyl poražen (1898-2003). Během profesionální kariéry odzápasil na 8 tisíc utkání a jen velice vyjmečně odcházel poražen (1903-1939). 

 V roce 1945 v rámci Československého svazu těžké atletiky zřízena komise pro znovu utvoření celostátního svazu zápasu. Založen byl 22. července 1946 a jeho předsedou byl zvolen Václav Zvěřina. V roce 1946 se také koná první poválečné mistrovství republiky v řecko-římském zápase. V roce 1947 se v pražské Lucerně uskutečnilo mistrovství Evropy v zápase řecko-římském, kde z československých zápasníků vybojoval bronzovou medaili František Kotrbatý. V roce 1950 se koná první poválečné mistrovství republiky v zápase ve volném stylu. V roce 1957 se zápas začal organizovat v rámci ČSTV, prvním předsedou sekce zápasu byl Eduard Trnka. Ve světě si stále větší oblibu získává zápas ve volném stylu a tak přichází rozhodnutí začít se i v Československu na tento styl specializovat. Z tohoto důvodu byl v roce 1957 pozván sovětský volnostylařský trenér Michal Morozov, který vedl školení asi dvacítky nejlepších československých trenérů a reprezentantů. V roce 1961 se pak českoslovenští reprezentanti poprvé účastnili mistrovství světa.

Okolo roku 1950 začínají být organizovány, finančně bohatě dotované, Sportovní hry dělnické mládeže (později Sportovní hry mládeže). Ty dokázaly nejen k zápasu přilákat velké množství mladých zájemců. Již v roce 1952 se tak střetávalo na žíněnkách více jak 14 000 chlapců.

V roce 1993 byl vytvořen samostatný Svaz zápasu České republiky a jeho předsedou se stal Vítězslav Mácha. V říjnu roku 1995 se v Praze uskutečnilo mistrovství světa v zápase řecko-římském.

V roce 1997 se v Hradci Králové uskutečnilo ME juniorek a v roce 2004 MS veteránů. Oddíl zápasu Hradec Králové je jediným klubem, který dokázal takto významné soutěže uskutečnit.